Az oldal betöltése folyamatban...

Zeleiüveg

Egyedi tükör és üvegórák, gravírozás

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a Zelei és Társa Bt személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

Zelei és Társa Bt a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Zelei és Társa Bt jelen tájékoztató útján tesz eleget a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

Adatkezelő

 • Adatkezelő megnevezése: Zelei és Társa Bt
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 0306106743
 • Adatkezelő székhelye: 6120 Kiskunmajsa Szent László u. 52.
 • Adatkezelő adószáma: 20508452-0103
 • Adatkezelő telephelye: 6120 Kiskunmajsa Fő u. 30.
 • Adatkezelő e-mail címe: info [kukac] zeleiuveg [pont] hu
 • Adatkezelő képviselője:
  • Zelei Zoltán, ügyvezető
  • Slezák Edit

Adatkezelés célja

A Zele iés Társa Bt kizárólag kapcsolatfelvételi célból kezel személyes adatokat. A kapcsolatot felveheti velünk a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. Az elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük a megadott személyes adatokat.

A személyes adatok kezelésének a célja az, hogy kapcsolatfelvétel után a megkeresésre válaszolhassunk.

A Zelei és Társa Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) a zeleiuveg.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemelteti, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytat (továbbiakban: Webáruház). Az Adatkezelő a termékeire vonatkozó megrendelések leadása és azok teljesítése, valamint a megrendelések teljesítésével kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli a Webáruházból terméket megrendelők, illetve arra regisztrált felhasználók személyes adatait. A Webáruházba az érintett regisztrálhat, azonban a megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció.
A fentiek alapján az egyes személyes adatok kezelésére az érintett és az Adatkezelő közötti fogyasztói szerződés létrejötte, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadása, továbbá a szerződő felek szerződésből, illetve jogszabályból eredő jogai érvényesítése érdekében kerül sor.

A fogyasztói szerződések teljesítése, illetve a teljesítésből eredő igények érvényesítése (pl. reklamáció, kellék-, jogszavatossági igények, illetve szerződésből eredő egyéb igények) érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat a megadástól számított 5 évig őrzi, kivéve, ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, vagy az adatai törlését kéri. Az Adatkezelő – a kötelező adatkezelés körében – a számlázással kapcsolatos adatokat (név, számlázási cím) a megadástól számított 8 évig őrzi.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az értintett hozzájárulása. Az érintett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során bejelöli, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez.

A személyes adatok megadása minden esetben az érintett hozzájárulásával történik, az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A 4. pontban meghatározott bizonyos adatok hiánya a megrendelés teljesítését kizárja.
Az adatok megadásával és a megrendelés leadásával az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonást követően az Adatkezelő nem kezeli az érintett adatait és véglegesen törli azokat.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvételi űrlapon kötelezően megadandó mezők: név, e-mail cím, telefonszám, cég/vállalkozás megnevezése, valamint ezen felül minden olyan személyes adat, amelyet az érintett a kapcsolatfelvétel során önként részünkre megad, ha azt a kapcsolatfelvétel célja tekintetében lényegesnek vagy fontosnak gondolja.Az érintettek köre: a Weboldal látogatói, ideértve Webáruházba vásárlókat is.

A kezelt adatok köre (ezen adatok megadása nélkül a megrendelés nem teljesíthető): a Webáruházban leadott megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok: Teljes név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Az érintett által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Adatkezelő felelősséget nem vállal! 

Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az Adatkezelő az érintett által leadott megrendelések teljesítése érdekében, így többek között a megrendelt áruk csomagolása, szállításra való összekészítése, kapcsolattartás érdekében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 • Slezák Edit
 • 6120 Kiskunmajsa Fő u. 30.
 • Adószám:

Az adatfeldolgozó kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében ismeri meg a személyes adatokat. Az adatfeldolgozó nem tárolja az érintett személyes adatait.
Az Adatkezelő a megrendelések házhoz szállítása érdekében az érintett nevét, elérhetőségét, szállítási címét az alábbi szervezeteknek továbbítja az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
 • cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • adószám: 12369410-2-44
 • adatvédelmi tájékoztató: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a megrendelt termékek vételárának bank kártyával illetve átutalással való megfizetése a Fókusz Takarékszövetkezet biztonságos, általa használt, titkosítással ellátott webes fizetési felületén történik, amelyről bővebb tájékoztatást itt talál:

 • Név: Fókusz Takarékszövetkezet
 • székhely:
 • 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a
 • Tel: 06-77/492-076
 • Fax: 06-77/492-082
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Adatvédelmi tájékoztató:
 • Az Adatkezelő nem kezel bankkártya adatokat.

Az érintettek köre

Azok, akik weboldalunkon kitöltik a kapcsolatfelvételi vagy a megrendelő űrlapot.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a rögzített adatokat alapértelmezésben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre a Zelei és Társa Bt. és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás a Zelei és Társa Bt. és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A Zelei és Társa Bt. a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat e-mail és tárhely szolgáltató partnere által biztosított szerverek közreműködésével valósítja meg. E-mail és tárhely szolgáltató partnerünk a TremoloWeb Kft. és partnere az EV2 Internet Kft.

 • Adatfeldolgozó megnevezése: TremoloWeb Kft.
 • Cím: 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 18.
 • Weblap címe: https://www.tremoloweb.hu
 • adatvédelmi szabályzat

A kapcsolatfelvételi és megrendelő űrlapon megadott adatok titkosított továbbítása a társaság levelezőszerverének közreműködésével történik. Adatfeldolgozó(i)nk a megadott személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozó(i)nk titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

A kapcsolattartás során fentieken kívül nem veszünk igénybe más adatfeldolgozót.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól. A szerverhez az Adatkezelőn kívül más személy nem férhet hozzá.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveletek nem végez.
Az Adatkezelő továbbá tájékoztatja az érintettet, hogy a Webáruház technikai, informatikai feltételeit fejlesztő cég:

 • Tremoloweb Kft
 • Cégjegyzékszám: 03-09-118683, adószám: 14879142-1-03
 • Székhely és levelezési cím: 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 18.

amely nem jogosult személyes adatok megismerése, azonban az azokhoz való hozzáférés nem zárható ki. Az Adatkezelő a fejlesztővel szemben a szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtette a személyes adatok biztonsága érdekében.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.
A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. 4
Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Google Analytics, Google AdWords

Az Adatkezelő a Google Analytics és Google AdWords programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics és Google AdWords megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics és Google AdWords cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés: A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k letiltása

A honlap alján található cookie beállítás panelen keresztül bármikor letitlhatja vagy engedélyezheti a sütik használatát, továbbá ott megtalálható a részletes cookie tájékoztató is.  

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat a Zelei és Társa Bt. harmadik félnek nem adja át. A megadott adatokat csak az adatkezelő fentebb megnevezett képviselője ismeri meg.

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Az adatokat semmilyen körülmény között nem hozzuk nyilvánosságra. Adattovábbítás harmadik, külső fél részére nem történik. A megadott személyes adatokat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a Zelei és Társa Bt. nem tárolja semmilyen nyilvánosan elérhető szerveren, azok titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra az adatkezelő zárt rendszerű, titkosított levelező rendszerébe.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés során.

Az érintettek jogai

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Zelei és Társa Bt jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. Ezen felül az érintett a fent megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti a Zelei és Társa Bt.-nél, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, kérheti az adatkezelés korlátozását, kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek. Az érintett ezen jogait a GDPR rendeletben megfogalmazottak szerint gyakorolhatja. A Zelei és Társa Bt kijelenti, hogy lehetővé teszi az érintett számára, hogy a GDPR rendeletben megfogalmazott valamennyi jogát társaságunkkal szemben gyakorolhassa.

Jogorvoslat

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett személyesen (az Adatkezelő székhelyén, ügyfélszolgálati időben: munkanapokon H-P: 8:00-16:00 között), telefonon (telefonszám: +36 20 4308525) vagy e-mailben (e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) bármikor kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését, vagy kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • jogszabályban meghatározott kivételekkel
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.Az Adatkezelő a hírlevelek küldésére irányuló adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

A Zelei és Társa Bt a tiltakozás vagy panasz benyújtását követően legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás vagy panasz jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést, vagy biztosítja az érintett jogainak gyakorlását.

Amennyiben az érintett a Zelei és Társa Bt által meghozott döntéssel nem ért egyet és annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • URL: http://naih.hu

Kiskunhalas, 2018. május 16-án